Partnerid

Trükikoja klientide arv on algusaastatega võrreldes mitmekümnekordselt kasvanud. Hetkel kasutab meie teenuseid ligi 300 raamatute väljaandjat. Põhiosa meie tellijatest on eestist ja skandinaaviamaadest. 

Selleks, et valmiksid kaunid raamatud, vajame kvaliteetseid materjale, täpset infot ja operatiivseid tarneid. Meie lugupidamine ja tänu materjalide tarnijatele pikaaegse jätkuva koostöö eest!

 

Vahel juhtub ka nii, et ajalistel ja tehnilistel põhjustel peame pöörduma allhangete tellimiseks teiste trükiteenuseid pakkuvate ettevõtete poole. Tänud ka Teile! Teiega koos on lihtsam!