Nõuded trükitööde ettevalmistamiseks

Kvaliteetse ja kliendi soovile vastava raamatu saamise eeltingimuseks on korrektne trükiettevalmistus. Puuduliku ettevalmistuse korral ei saa trükikoda järgnevates tööoperatsioonides (trükkimine-köitmine) tulemust oluliselt parandada. Trükitehnoloogia on suures osas standardite ja juhenditega reglementeeritud, parima tulemuse annab nende nõuete võimalikult täpne järgimine. Trükiettevalmistuse käigus tekkivate küsimuste korral oleme teile alati valmis omapoolset abi pakkuma.

 

1. Pilditöötlus
1.1. Kasutada ICC profiile, mis on saadaval meie FTP serveris:


ftp.trt.ee

kasutaja: profiles

parool: profiles

 

 

Osavärvide summa profiilides:

gloss = 330%,

silk/matt = 300%,

uncoated = 270%.


1.2. Pildifailid peavad olema eps- või tiff-formaadis.
1.3. Piltide resolutsioon skaneerimisel peab olema normaalse trükitulemuse saamiseks 300 dpi.
1.4. Joonkujutiste resolutsioon peab olema vahemikus 800 dpi kuni 1200 dpi.
1.5. Fotodel peab heledatel kohtadel olema vähemalt 2 %-ne rastripunkt (v.a. valguspeegelduse kohtadel või kujunduslikel taotlustel, kus rastripunkt võib puududa).
1.6. Fotodel võib tumedatel kohtadel olla kuni 95 %-ne rastripunkt.
1.7. Vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist (musta värvi alt tuleb teised värvid ära võtta).
1.8. Kõik pildifailid peavad olema konverteeritud Photoshop´is (RGB → CMYK; RGB → GRAY; CMYK → GRAY).
1.9. Kõik värvilised illustratsioonid peavad enne küljendisse paigutamist olema CMYK (mitte RGB või Lab) formaadis, välja arvatud juhul, kui trükkimine on ette nähtud SPOT-värvidega.
1.10. Kõik must-valged pooltoonkujutised peavad olema salvestatud grayscale kujutisteks.

 

2. Kujundus
2.1. Trükise igale lõikeservale peab olema juurde arvestatud 5 mm lõikevaru (bleed).
2.2. Trükise formaadini ulatuvad kujunduselemendid peavad jätkuma 5 mm üle lõikeserva, et paberi mõõtude ebatäpsusest ja järeltöötlusmasinatest tulenevate nihete tõttu ei tekiks valmis trükisele valgeid servi.  NB! Liimköidetel võiks kujunduses arvestada siseveeristele (vastavalt raamatu paksusele)  vähemalt 3-5 mm lisaks, et välistada kujunduse jäämist liiga lähedale köite seljale, mis tagab raamatu loetavuse.
2.3. Teksti või muude oluliste detailide kaugus trükise lõikeservadest peab olema vähemalt 5 mm.
2.4. Vältida 8 punktist väiksemate valgete (negatiivsete) kirjade kasutamist (knock out) värvilistes objektides.
2.5. Kursiivkirjade ja peente joonelementidega kirjade soovitav suurus on vähemalt 9 punkti.
2.6. Mitte kasutada atribuuti Hairline ja 0,25 punktist peenemaid jooni.

 

3. Failid ja tööde saatmine
3.1. Eelistatud on PDF/X-1a nõuetele vastavad komposiit-pdf-failid (composite pdf files), mis on valmistatud PS-printfailist Adobe Acrobat Distiller 5 kuni 8 abil kasutades heakskiidetud seadistusi (PDF/X-1a) ning soovitavalt läbinud preflight kontrolli.
3.2. Soovitavalt peaksid failid olema varustatud puhta formaadi (lõppformaadi) lõikemärkidega (cropmarks). Lõikemärgid peavad asetsema väljaspool lõikevaru piirkonda (5 mm puhtast formaadist). 

3.3. Esitatud failides peavad kõik värvilised pildid ja objektid olema CMYK (mitte RGB või Lab) formaadis, välja arvatud juhul, kui trükkimine on ette nähtud SPOT värvidega.
3.4. Faili nimi peab sisaldama trükise nimetust (nimetuse algust) vähemalt ulatuses, mis võimaldab failis olevat tööd nime järgi ära tunda.
3.5. Saadetud failid peavad olema trüki lõppformaadis (1:1 mõõdus) ja leheküljed õiges järjestuses koos tühjade lehekülgedega.
3.6. Must-valged vektorkujul objektid ei tohi sisaldada CMYK ega RGB värvitoone.
3.7. Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma trükikotta saadetud failides.
3.8. Soovitav on failidega kaasa anda töö lõplik makett.
3.9. Faile saab üle anda andmekandjail, saata e-postiga aadressile repro@trt.ee või üles laadida FTP serveri üldkasutatavasse kausta

 

ftp.trt.ee

kasutaja: klient

parool: klient

 

 

Peale failide üleslaadimist saata vastav teade aadressile repro@trt.ee.
3.10. FTP-serveri personaalse kasutajanime ja parooli saamiseks pöörduda: thea.sepman@trt.ee.