Kasulikke linke

Eesti ISBN keskus
Ka siis, kui teie raamat pole mõeldud müügiks, vaid isiklikuks või piiratud kasutamiseks – näiteks suguvõsauurimus – peab sellel olema ISBN-number. ISBN (International Standard Book Number) – raamatu rahvusvaheline standardnumber – on 13-kohaline, ainult üks kord kasutatav numbrikombinatsioon. Väljaandele antud ISBNi ei või muuta, asendada ega uuesti kasutusele võtta. ISBN number hõlbustab väljaande identifitseerimist, tellimist, levikut ja refereerimist. ISBNi saab tellida Eesti ISBN Agentuurist, mis töötab Eesti Rahvusraamatukogus. Teenus on tasuta. Vt täpsemat infot SIIT http://www.nlib.ee/isbn


Sundeksemplarid
Kõik kirjastajad, nii ettevõtted, organisatsioonid, riigiasutused kui ka eraisikud peavad sundeksemplari seaduse kohaselt loovutama raamatukogudele ilmunud raamatust kaheksa tasuta sundeksemplari. Sundeksemplaride kogumisega tagatakse trükiste riiklik hoiustamine ja kaitse. Trükiste sundeksemplarid loovutatakse hiljemalt 20 päeva jooksul pärast selle valmimist. Tallinna Raamatutrükikojas valminud trükistest saadab sundeksemplarid raamatukogudele trükikoda ise. Sundeksemplarid arvestatakse kogutiraažist maha ja nende eest tasub kirjastaja. Täpsem informatsioon SIIT 

http://www.elin.ttu.ee/~parveto/ELIN/KASULINF/SUNDEXSE.HTM

 

 

Autoriõigus
Autor ei pea täitma mingeid formaalsusi autoriõiguse tekkimiseks ega teostamiseks. Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Selleks, et anda märku sellest, et teie töö on autoriõigusega kaitstud, on mõistlik tähistada seda tiitli pöördel reaga:
Autoriõigus: autori nimi, väljaandmise aasta

Autoriõigus: Mari Maasikas, 2009

Täpsem informatsioon autoriõiguse kohta SIIT http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=810714/

 

Märge trükikoja kohta
Raamatusse märgitakse harilikult ka trükikoda, kus raamat on trükitud. Meil trükitud raamatutel on tiitli pöördel lause:

 

Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas