Paberite omadused

Raamatu paberite omadused ja neile esitatavaid nõudeid. 
Materjalide valikut võib pidada üheks tähtsamaks otsuseks raamatute ja trükiste valmistamisel. Igas etapis, alates kujundusideest kuni lõpptulemuseni esitatakse paberile erinevaid nõudeid. Sageli osutub see kompromissvalikuks, mis põhineb tahes-tahtmata nii teostajate, tellijate või tarbijale suunatud lõppeesmärgil, kuid enamasti siiski paberi omadustel, trükikuludel ja ajafaktoril.

Raamatukunstnikule on paber raamatu kujundamisel üheks põhiliseks alustalaks, millest sünnib idee ja millele rajatakse lõpptulemus. Kirjastajale on oluline paberi enda sõnum. Selle sobivus sihtgruppidele, traditsioonilisus, tasuvus jne. Mitte vähemtähtis ei ole paberi reaalne olemasolu raamatu trükkimineku hetkeks. Trükikoja jaoks on oluline paberi tehniliste omaduste kooskõla nii trükkimisel kui köitmisel. Lugeja näeb paberit üksnes trükitud teksti ja pildi kandjana. Teisisõnu – paber puudutab meid kõiki ja otsustab nii mõndagi.