Liigitus

Paberite liigitus
Kõige üldisemalt jagatakse paberid nelja põhigruppi. Sõltuvalt  põhikoostisest jaotatakse paberid kas keemilisest- või mehhaanilisest massist paberiteks. Pealispinna järgi jagunevad paberid omakorda nii kaetud- kui katmata paberiteks.    
   
Nii keemilisest- kui ka mehhaanilisest massist paberid võivad olla kaetud või katmata pinnaga. Üks kord kaetud pabereid nimetatakse kergelt kaetud paberiteks, kaks või enam korda kaetud pabereid nimetatakse mitmekordselt kaetud paberiteks. Katmata paberite gruppi võib üldistatult jagada keskmise mahuteguriga ja keemilisest massist ofsetpaberiteks ja teise gruppi kuuluksid kõrgema mahuteguriga mehaanilisest massist ofsetpaberid.

Mehhaaniline paberimass koosneb tselluloosi kiududest ja ligniinist, mis seob kiude omavahel. Mehhaanilisest massist paberit iseloomustab hea läbipaistmatus, jäikus ja kõrgem mahulisus, kuid probleemiks on aja möödudes paberi kolletumine. Keemilise massi tootmisel ligniin eemaldatakse ja selle tulemusena on keemilisest massist paberil parem valgesus ja pikemaajalisem kestvus.