Tehnilised näitajad

Paberite tehnilised näitajad
Paberi valikul ei ole tähtis mitte üksnes paberi grammkaal vaid olulist rolli mängivad ka kõik teised tehnilised näitajad. Küsimus on pigem selles, milline on taotletud eesmärk. Paratamatult tuleb teha alati kompromisse, sest üht omadust arvestades tuleb lõivu maksta mõne teise näitaja arvelt. Lisainformatsiooni võib leida paberifirmade kodulehekülgedelt või kataloogidest.

1. Paberi grammkaal - on mõõt, mis näitab mitu grammi kaalub paber 1x1m=1m2. Näiteks 115 grammiline paber tähendab seda, üks paberileht, suurusega 1 ruutmeeter, kaalub 115 grammi. 

2. Paksus - paberi paksust mõõdetakse mikronites (µm) ehk tuhandik millimeetrites. 

3. Mahutegur ehk erikaal - paberi mahutegur on mõõt, mis näitab paberi poorsust ehk kui palju sisaldab paber õhku. 

4 Valgesus - valgesus on protsentuaalne mõõt, mis näitab, kui palju valgust peegeldub paberipinnalt tagasi. Mõõdetakse kahel erineval meetodil ISO ja CIE valgesus. Mida suurem arv seda suurem valgesus. Valgesus on optiline näitaja, mis otseselt ei mõjuta trükitulemust.

5. Pinnasiledus ja - karedus - pinnasiledus on mõõt, mis näitab, kui ebaühtlane on paberi pind. Seda mõõdetakse Bendtsen’ites (ml/min) või PPS (µm). Pinnasiledus on selline paberi tehniline näitaja, mis avaldab otsest mõju trüki tulemusele. Mida karedam pind seda madalama kvaliteediga on tulemus.

6. Läbipaistmatus - läbipaistmatus on protsentuaalne mõõt, mis näitab paberi läbipaistmatust ehk läbipaistvust. Madala läbipaistmatusega paber on suhteliselt läbipaistev ja kõrge läbipaistmatusega paber on läbipaistmatum.

7. Kiusuund - Tekib paberi valmistamisel, sest suurem osa kiududest suunduvad masina liikumise suunas. Paber on jäigem piki kiudusid.