Allmänna krav på förberedelser av tryckuppdrag

Krav på uppställning
1. Vid uppställning av text i böcker och tidskrifter skall man till trycksakens rena format lägga till 5 mm extra marginal för beskärning (bleed) för varje ytterkant och 3 mm extra marginal för ryggen, om beställningen gäller limbundna produkter. Vid upplagor som skall beskäras till rätt format efter tryckning måste texten ligga minst 5 mm från slutformatets kanter.
OBS! Vid limbundna trycksaker bör man vid textens uppställning räkna med minst 3-5 mm extra innermarginal (beroende på bokens tjocklek) för att texten inte skall ligga för nära bandets rygg, vilket ger boken bättre läsbarhet.
2. Vid utformning av upplagor bör man undvika användning av 4-färgad svart (rich black) i svarta texter och objekt. (Ta bort andra färger under den svarta!) 3. För svarta objekt och svart text (100 % black) på färgat underlag skall svart övertryck (black overprint) definieras.
4. Undvik små (8 punkter eller mindre) vita teckensnitt (knock out) i färgade objekt. Rekommenderat minimum för kursivt och serif-teckensnitt är 9 punkter.

Krav på färgupplösning
Vid bildbehandling skall man, beroende på vilket papper som skall användas för tryckning, använda följande färgupplösningsparametrar i Adobe Photoshop:
1. Samtliga färgade bilder och objekt skall vara i CMYK (inte RGB eller Lab) format. Dessutom måste alla använda SPOT färger vara konverterade till CMYK format.
2. Bildresolutionen vid skanning måste vara lika med dubbel rastertäthet (t.ex. vid 150 lpi tryck måste bildresolutionen vara 300 dpi)

Använda färgers optiska täthet i tryckmaskinen

Tidningspapper Konventionellt offsetpapper Blankt kritpapper Högblankt kritpapper
Svart 1,15 ± 0,10
Blå 1,00 ± 0,10
Röd 0,95 ± 0,10
Gul 0,85 ± 0,10
Svart 1,25 ± 0,10
Blå 1,20 ± 0,10
Röd 1,15 ± 0,10
Gul 0,95 ± 0,10
Svart 1,45 ± 0,10
Blå 1,30 ± 0,08
Röd 1,25 ± 0,08
Gul 1,10 ± 0,08
Svart 1,60 ± 0,10
Blå 1,50 ± 0,05
Röd 1,45 ± 0,05
Gul 1,40 ± 0,10

OBS! Efter att färgen har torkat minskar alla värden med 0,1 D.Färgerna läggs på i följande ordning i tryckmaskiner: svart, blå, röd, gul.

Krav på filer
1. Tallinns boktryckeri tar emot filer i PDF, POSTSCRIPT och .DOC format för behandling.
2. För uppdrag som skickas in i digital form måste en modell skickas med. Den delen av sidan där reklam eller något annat objekt senare skall sättas in manuellt måste vara tom (ren).
3. Alla färgbilder och –objekt i filer som skickas till tryckeriet måste vara i CMYK (inte RGB eller Lab) format. Dessutom måste alla använda SPOT färger vara konverterade till CMYK format. 4. Inskickade filer måste vara i s.k. rent tryckformat, dvs. i skala 1:1. För s.k. tryckning över kanter måste den inskickade sidan även ha en 5 mm extra marginal för beskärning (bleed) från varje beskärningskant.
5. Vid limbundna produkter skall man räkna in 3 mm vitt extra (se Krav på uppställning, punkt 1).
6. Bildresolutionen i filer skall vara lika med dubbel rastertäthet (t.ex. vid 150 lpi tryck måste bildens resolution vid skanning vara 300 dpi).
7. Svartvita objekt i vektorform får inte innehålla CMYK eller FGB färgtoner.
8. Alla teckensnitt (fonts) som används måste finnas i filerna som skickas till tryckeriet.
9. För bästa tryckresultat skicka med ett provavtryck med filer, som är tillverkat med Eurostandart färger och tonat i det papprets färgtoner som skall användas för tryckning.
Vid förberedelse av dokument för insändning till tryckeriet vänligen ta hänsyn till följande:

Pagemaker
1. Alla CMYK-färger i menyn Edit Color måste vara markerade med:
Type=Process, Model=CMYK.
2. Alla bilder (illustrationer) måste ha Up to date status i Links Manager menyn.
3. Store copy in publication i menyn Links option måste vara inaktiv.
4. I dokument vars layout har förberetts i PageMaker version 6.5 kan länkarna ändras genom Global options
dialogruta: Utilites/Plug-ins/Global ink options.
5. Alla halvtonsbilder måste vara i CMYK.

QuarkXpress
1. Filer som skall skickas samlas med kommandot Collect for output (filerna måste ha olika namn).
2. Alla CMYK-färgtoner (menyn Edit Colors) måste vara markerade med Process Separation.
3. Bara SPOT-färgtoner som trycks på separata filmer kan vara utan Process Separation.
4. Alla illustrationer i layouten måste i menyn Picture Usage vara markerade OK, inte Missing eller Modified.
5. Alla färgade rasterbilder måste vara i CMYK.
6. QuarkXpress version 6.5 kan inte bearbeta marginaler för beskärning (bleed), därför måste minst version 6.5 eller senare användas.

Teckensnitt
1. PostScripts dokument består av två delar; en konturteckensnittsfil *.pfb och en metrisk fil *.pfm.
När dokument skickas in måste båda delarna skickas med.
2. Teckensnitt som har använts för illustrationer måste också skickas med.
3. Pirat- eller bristfälliga teckensnitt får inte användas.
4. Windows eller MacOS systemteckensnitt får inte användas.
5. Skicka in endast de teckensnitt som har använts i dokumentet.
6. Gör inga förbättringar på originalteckensnitten.

Layout
1. Använd inte tunnare linjer än 0,25 punkter.
2. Använd inte Hairline.
3. Linjebilders resolution måste ligga mellan 600 dpi och 1200 dpi.
4. Alla svartvita bilder i halvton måste vara sparade som grayscale bilder.
5. Alla linjebilder måste vara sparade som bitmap bilder.
6. Alla färgillustrationer måste, innan dess placering i layouten vara sparade i CMYK format. Lämna inte dessa i RGB.
7. Bildfiler måste vara i TIFF eller EPS format.
8. Alla bilder måste vara omvända till spegelbild i Photoshop (att göra det i vårt program överbelastar datorns RAM minne och försämrar bildkvaliteten, speciellt i TIFF filer).
9. Alla förstoringar och förminskningar av bilder skall vara gjorda i programmet Photoshop.
10. All klippning skall vara gjord i programmet Photoshop (annars överbelastas datorns RAM-minne).
11. Hela rastergrafiken skall vara gjord i programmet Photoshop.
12. Vektorgrafiken (linjer) måste vara gjorda i det designprogrammet som ni använder.
13. Vid objektens inplacering i dokument använd inte copy-paste.
14. Vi rekommenderar att använda programmet Coreldraw’s högre versioner (från 8.0).