Presentation

Tallinns Boktryckeri (Tallinna Raamatutrükikoda) är det första tryckeriet i Estland som byggdes bara för tryckning och bindning av böcker.

Vi har produktion av böcker med mjuka och hårda pärmar, i svartvitt och flerfärgat tryck, i upplagor från några hundra till några tusen. Till förlag erbjuder vi full service av framställning av böcker. Vi kan redan böja med förberedelser för tryckning med en utskriftfärdig fil, men även med annat underlag (text, bilder, en originalbok mm).
  


Vi utökar ständigt våra möjligheter i takt med branschens utveckling, men för arbetets smidigare gång och för bästa slutresultat rekommenderar vi förläggare att vid utförandeplanering läsa närmare om våra tekniska möjligheter på vår hemsida och/eller ta kontakt med tryckeriets försäljare för närmare information.